Lokacija:Rijeka
Investitor:STADION KANTRIDA d.o.o.
SVI GEODETSKI RADOVI UKLJUČUJUĆI I GEODETSKI NADZOR

Geodetski projekt je izrađen za kompletan nogometni kamp Rujevica sa glavnim stadionom. Prilikom izvođenja radova kod izgradnje stadiona vršen je geodetski nadzor nad gradnjom. Od kada je nogometni kamp u funkciji, kontinuirano se provode periodične izmjere u svrhu licenciranja Stadiona.