Lokacija:Urinj
Investitor:INA d.d.
IZMJERA TEHNIČKIH CJEVOVODA

Za potrebe investitora izvršena je geodetska izmjera tehničkih cjevovoda unutar područja Rafinerije nafte Rijeka – lokacija Urinj. Zbog obima posla mjerenje je izvršeno u 3 grupe. U pripremnim radovima postavljena je operativna poligonska mreža sa koje je izvršena izmjera. Snimljeni su detaljni položaji nosivih stupova, nosivih greda te slippera. Također izmjereni su postojeći cjevovodi kao i lire na istima. Tijekom izmjere izmjerene su i posude odnosno pozicije istih kao i dovodni i odvodni cjevovodi unutar visokotehnoloških postrojenja. Po obradi podataka izrađeni su geodetski projekti i geodetske podloge za zahvate u prostoru. Unutar područja Rafinerije nafte Rijeka u Pogonu za obradu otpadnih voda izrađena je 3D geodetska topografska izmjera APi separatora u svrhu postavljanja plutajućih poklopaca. Izmjera je izvršena robotskom totalnom stanicom uzmajući u obzir veliku traženu točnost. Po izvršenoj obradi podataka izrađen je 3D crtež u programima za grafičku i računsku obradu podataka te je dostavljen investitoru.