Lokacija:Osor
Investitor:HRVATSKE CESTE d.o.o.
OPAŽANJA VERTIKALNIH POMAKA MOSTA

Na zahtjev naručitelja na mostu su ugrađeni geodetski reperi u svrhu opažanja vertikalnog pomaka za različite sheme opterećenja rasponske konstrukcije mosta. Kao probni test koristilo se jedno teško troosovinsko vozilo natovareno šljunkom, mase 30 tona. Opažanje se vršilo u 5 koraka, razmjerno pomicanjem troosovinskog vozila po mostu.