Lokacija:Rijeka
Investitor:JTH Costabella d.o.o.
SNIMAK GRAĐEVINSKE JAME - POINT CLOUD

Snimanje građevinske jame izvršeno je kombinacijom GNSS metodom satelitskog pozicioniranja i digitalnih ortofoto snimaka dobivenih bespilotnom letjelicom Phantom 4 Advanced. Snimanje je izvršeno u svrhu dobivanja point clouda koji je korišten za obračun iskopa zemljanih masa (kubatura).