Značajniji projekti

2014. - 2017.

Stadion HNK Rijeka na Rujevici

2013. - 2014.

Proizvodni pogon JGL d.d. Rijeka sa pripadajućom prometnom infrastrukturom

2017.

Hotel Costabella

2017.

Lučko pozadinsko skladište Škrljevo

2017.

Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena

2016. i 2017.

Rafinerija nafe – pogon Urinj

2018.

Program ispitivanja za pokusno opterećenje pokretnog mosta Osor na državnoj cesti D100

1-7

Stadion HNK Rijeka na Rujevici

2014. - 2017.

Otvori projekt

2-7

Proizvodni pogon JGL d.d. Rijeka sa pripadajućom prometnom infrastrukturom

2013. - 2014.

Otvori projekt

3-7

Hotel Costabella

2017.

Otvori projekt

4-7

Lučko pozadinsko skladište Škrljevo

2017.

Otvori projekt

5-7

Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena

2017.

Otvori projekt

6-7

Rafinerija nafe – pogon Urinj

2016. i 2017.

Otvori projekt

7-7

Program ispitivanja za pokusno opterećenje pokretnog mosta Osor na državnoj cesti D100

2018.

Otvori projekt
Otvori projekt Otvori projekt Otvori projekt Otvori projekt Otvori projekt Otvori projekt Otvori projekt

1-7

2-7

3-7

4-7

5-7

6-7

7-7

Bg-img-800x1000Created with Sketch.
01

O NAMA

Društvo Nekretnine d.o.o. osnovano je 1990. godine. 2006. godine dolazi do promjene vlasničke i upravljačke strukture.

Stručni tim (kadar) čini 12 stručnih i iskusnih djelatnika. Profili obrazovanja su: diplomirani inženjeri geodezije, magistri inženjeri geodezije i geoinformatike i geodetski tehničari. 

OVLAŠTENJA

- Ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje poslova Državne izmjere i katastra nekretnina, te ostalih stručnih geodetskih poslova.

- Ovlaštenje za dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra koje je izdalo Ministarstvo kulture RH

- Ovlaštenje za obavljanje geodetske izmjere na području zračnih luka i aerodroma koje je izdala Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

01
02

UPRAVA DRUŠTVA

SANDRO VIŠKANIĆ

Dipl. ing. geodezije s višegodišnjim iskustvom u poslovima geodezije, graditeljstva i menadžmenta. Sustavna i odgovorna osoba koja u poslovnom i privatnom životu poštuje visoka etička načela, zastupa i promovira vrijednosti čovjeka i civilnog društva te podupire rad više sportskih klubova i raznih udruga.

Član je Rotary kluba Rijeka u kojem obnaša razne funkcije kao i član Upravnog odbora Poslovnog kluba PartneRi.

02
Bg-img-800x1000Created with Sketch.
03

ULAGANJE

03

Kontinuirana izobrazba i ulaganja u nove tehnologije

Djelatnici tvrtke kontinuirano prate Zakonsku regulativu, pravilnike, upute i sl. Iz područja Geodezije, Graditeljstva, Prostornog uređenja, Uređenja imovinsko – pravnih odnosa i sl., sudjelujući na stručnim skupovima, savjetovanjima, radionicama i simpozijima.

Također se kontinuirano ulažu značajna sredstva u najmoderniju mjernu opremu, robotske precizne totalne mjerne stanice GPS uređaje, bespilotne letjelice sa svim pratećim softverima za prijenos i obradu podataka. Format isporuke rezultata mjerenja kompatibilan je sa svim softverima koji se koriste u projektiranju, prostornom planiranju i izvođenju građevinskih radova (Cad, BIM, Point Cloud i sl.).

HODOGRAM PROJEKTA

01

UVODNI SASTANAK

Proces-ikona-1Created with Sketch.

Sa klijentom i projektantom se razrađuju obim i dinamika projekta.

02

PRIKUPLJANJE I PLANIRANJE

Proces-ikona-2Created with Sketch.

Analiza imovinsko-pravnog statusa zemljišta, analiza prostorno planske dokumentacije, pribava dokumentacije iz arhive katastra i zemljišne knjige neki su od ključnih koraka na početku investicije.

03

TERENSKA IZMJERA

Proces-ikona-3Created with Sketch.

Ovisno o strukturi terena, zahtjevanoj točnosti i vrsti projekta-investicije, geodetska izmjera provodi se klasično totalnim mjernim stanicama, GPS uređajima ili bespilotnom letjelicom.

04

OBRADA PODATAKA

Proces-ikona-4Created with Sketch.

Obrada podataka vrši se pomoću najmodernijih softvera koristeći snažna računala - grafičke radne stanice. Izlazni formati prilagođeni su svim zahtjevima korisnika koji se danas sreću u struci i na tržištu (2D i 3D).

05

ISPORUKA DOKUMENTACIJE

Proces-ikona-5Created with Sketch.

Dokumentacija se isporučuje u analognom i digitalnom obliku. Raspolažemo sa pisačima i ploterima svih formata. Ukoliko se isporuka vrši u digitalnom formatu zapisi su kompatibilni sa Cad i BIM okruženjem, a mogu biti u obliku alfanumeričkog zapisa ili u formi Oblaka točaka (Point Cloud).

Projekti